Linkedin coaching

English version below

 

Linkedin coaching voor ondernemers en medewerkers die graag meer uit Linkedin willen halen

Jouw situatie: je hebt een Linkedin profiel, maar wil graag meer uit Linkedin halen. Misschien weet je niet wat je moet posten. Of je post wel regelmatig maar behaalt er je doel niet mee. Wat jouw vraag ook is, ik kan jou helpen om meer uit Linkedin te halen.

Werkwijze: we volgend drie stappen om te komen tot een Linkedin profiel wat jou gaat helpen je doelen te bereiken. Contact gaat via videobellen.

  1. Intake > tijdens dit gesprek hoor ik graag wat jouw doel is, waar je nu staat en waar je tegenaan loopt. We scannen samen jouw Linkedin profiel tijdens dit gesprek zodat je kunt laten zien waar je tegenaan loopt. Ik hoor ook graag wie jouw voorbeeld is op Linkedin.
  2. Adviesgesprek > ik analyseer jouw profiel, samen bespreken we de inzichten én het advies wat jij kunt doen om je doelen te bereiken.
  3. Evaluatie > na 2 weken is er ruimte voor evaluatie. Wat is gelukt, wat nog niet, zien we al resultaat, etc. Na deze evaluatie kun jij zelfstandig verder met het onderhouden en uitbouwen van Linkedin zodat je je doelen gaat realiseren.

Resultaat: Je hebt de basis gelegd voor een goed, strategisch opgebouwd LinkedIn profiel. Je weet hoe je Linkedin verder kunt inzetten bij het onderhouden & kwalitatief uitbreiden van je netwerk. Zodat je via Linkedin verzoeken krijgt voor nieuwe carrièrekansen, mooie opdrachten of andere werkgerelateerde onderwerpen.

Planning: zodra het product is besteld kan de intake gepland worden. Normaalgesproken kan dit binnen een week. Twee weken na de intake is het adviesgesprek. En de evaluatie is weer twee weken later.

Facturatie: indien gewenst, kan ook een factuur gestuurd worden (in plaats van afrekenen via iDeal). Stuur daarvoor een mailtje naar rianne@onlinetigers.nl onder vermelding van “Linkedin Coaching”.

Algemene voorwaarden: Op alle producten en diensten van Online Tigers zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

English version

 

Linkedin coaching for entrepreneurs and employees who would like to get better results from Linkedin

Your situation: you have a Linkedin profile, but would like to get better results from Linkedin. Maybe you don’t know what to post. Or you post regularly but do not achieve your goals. Whatever your question, I can help you achieving your Linkedin goals.

Method: we follow three steps to create a Linkedin profile that will help you achieve your goals. Contact is via video calling.

  1. Intake > during this conversation I would like to hear what your goal is, where you are now and what you encounter. We scan your Linkedin profile together during this conversation so that you can show what you are encountering. I would also like to hear who you look up to on Linkedin.
  2. Consultation > I analyze your profile, together we discuss the insights & advice what you can do to achieve your goals.
  3. Evaluation > after 2 weeks there is room for evaluation. What has been successful, what has not yet, we are already seeing results, etc. After this evaluation you can independently continue to maintain and expand Linkedin so that you can achieve your goals.

Result: You have built the foundation for a good, strategically constructed LinkedIn profile. You know how you can further use Linkedin to maintain & expand your network qualitatively. So that you receive requests via Linkedin for new career opportunities, matching assignments or other work-related topics.

Planning: as soon as the product has been ordered, the intake can be planned. Normally this can be done within a week. The consultation is two weeks after the intake. And the evaluation is again two weeks later.

Invoicing: if you prefer, an invoice can be sent (instead of paying via iDeal). Send an email to rianne@onlinetigers.nl stating “Linkedin Coaching”.

General terms and conditions: The General Terms and Conditions apply to all products and services of Online Tigers.


		

300,00